Kamerbrief over reactie op monitoringsonderzoek naar effecten van gaswinning

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Kamer, mede namens minister Schouten (LNV), een reactie op het verzoek van het lid Wiebes (PvdD) over het monitoringsonderzoek naar gaswinning op Ameland.