Kamerbrief over aanbieding van het Strategisch Meerjarenprogramma CBS 2019-2023

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over het Strategisch Meerjarenprogramma 2019-2023 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.