‘Ondernemers, nog één jaar om u voor te bereiden op de Brexit!’

 Die boodschap hebben minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), VNO-NCW voorman Hans de Boer en Anton Valk van the Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC) vanmiddag mee gegeven aan meer dan 400 ondernemers. Dezen zijn vandaag, precies één jaar voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, bijeengekomen op het NBCC Brexit Forum in Den Haag. Minister Kaag drukte ondernemers op het hart om zich daar goed op voor te bereiden: ‘Handel tussen het VK en de EU zal nooit meer hetzelfde zijn. We moeten ons gezamenlijk voorbereiden op deze nieuwe werkelijkheid en de negatieve impact ervan zoveel mogelijk beperken. Met nog maar één jaar te gaan is het nu de tijd om u goed voor te bereiden op de gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf’.

Brexit Loket
Om ondernemers de helpende hand te bieden bij deze voorbereidingen lanceerde de minister vandaag de Brexit Impact Scan via www.brexitloket.nl. ‘Ondernemers kunnen met deze tool op een eenvoudige en laagdrempelige manier de mogelijke gevolgen van de Brexit voor hun bedrijf in kaart brengen. Zo zien ze snel waar de risico’s zitten voor hun onderneming, maar zeker ook waar de kansen liggen,’ aldus de minister. Wanneer mkb-ers, die al actief zijn op de markt in het Verenigd Koninkrijk, meer advies willen kunnen ze gebruiken van zogenoemde Brexit-vouchers die vanaf morgen ter beschikking worden gesteld. Kaag: ‘Hiermee kunnen deze bedrijven bij een deskundige advies inwinnen over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor hun onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.’

 Brexit on Tour
‘De gevaren van een harde Brexit zijn absoluut nog niet geweken. Maar met deze nieuwe tools die we samen hebben ontwikkeld en met www.hulpbijbrexit.nl is er nu geen enkel excuus om niet te starten met je voorbereiding. Om te zorgen dat we iedereen bereiken gaan we de komende maanden ook nog het land in. Samen met de Rijksoverheid, de banken en Evofenedex organiseren we onder de noemer ‘Hulp bij Brexit on Tour’ vijf regionale bijeenkomsten voor ondernemers, verspreid over het land. Zo krijgen we het bij iedereen tussen de oren dat je je hier serieus op moet voorbereiden,’ aldus Hans de Boer.

Tijdens deze 15e editie van het NBCC Brexit Forum was er veel aandacht voor het gezamenlijk oppakken van de handschoen om Nederlandse ondernemers klaar te stomen voor Brexit. ‘Het VK is voor Nederland de tweede handelspartner. In 2017 exporteerde Nederland voor € 39 miljard aan goederen en € 21,7 miljard aan diensten naar het VK. Het is dan ook van het grootste belang dat die bedrijven zich goed voorbereiden op de nieuwe situatie. Het NBCC Brexit Forum faciliteert het uitwisselen van kennis en ondersteunt een praktische en duurzame voorbereiding op Brexit. Het feit dat er meer dan 500 ondernemers vandaag zijn gekomen, onderstreept hoe Brexit leeft in Nederland. We hopen dat de jarenlange sterke banden met het VK ons zullen helpen bij nieuwe en succesvolle manieren van samenwerken,’ aldus Anton Valk, voorzitter van de NBCC.