Afschrift besluit ‘gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Dordrecht’

Het besluit is genomen op de aanvraag van de gemeente Dordrecht. Dit om de maatregel op grond van artikel 5, derde lid, in samenhang met artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te kunnen passen in de daartoe aangewezen gebieden.