Benchmark Groene Vrijwilligers

Het rapport bevat een overzicht van kwantitatieve parameters die door groene vrijwilligersorganisaties worden verzameld over groene vrijwilligers alsmede aanbevelingen voor gemeenschappelijke standaarden hiervoor.

Het onderzoek komt voort uit het Manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ dat is gericht op het realiseren van een inhaalslag in de ondersteuning van groene vrijwilligers. De focus van het programma ligt bij het beter faciliteren van groene vrijwilligers, het vasthouden van de groei van het aantal vrijwilligers en het verbeteren van de samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties.

Het Manifest (maart 2017) is een initiatief van LandschappenNL, SoortenNL en IVN met betrokkenheid van BoerenNatuur.nl, IPO en LNV. Ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn betrokken bij de uitwerking.

Het rapport is opgesteld door RAVON op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.