Benoeming Raad van State

De heer mr. T. (Takvor) Avedissian wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hem voor benoeming voor te dragen.

De benoeming van de heer Avedissian (53 jaar) houdt verband met wederzijdse benoemingen in de hoogste bestuursrechtcolleges in het kader van de rechtseenheid. De heer Avedissian is president van de Centrale Raad van Beroep. De benoeming gaat in op de datum van beëdiging.