Besluit op Wob-verzoek naar informatie over de dieraantallen van een bedrijf in Gorredijk

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over dieraantallen van een bedrijf in Gorredijk in de periode 2012 tot en met 2014.