Besluit op Wob-verzoek over herbestemming en verkoop Officierscasino Soesterberg

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek om informatie over de herbestemming en de verkoop van het Officierscasino te Soesterberg.