Besluit op Wob-verzoek over het Wob-besluit van 22 december 2017 over Kamervragen BKR

De minister van Financiën heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over bezwaar tegen het Wob-besluit van 22 december 2017 over Kamervragen betreffende het BKR (Bureau Krediet Registratie).