Besluit op Wob-verzoek over informatie governanceonderzoeken woningcorporaties

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek om informatie over governanceonderzoeken naar woningcorporaties en de schriftelijke rapportages van deze onderzoeken.