Besluit op Wob-verzoek over onderliggende stukken kosten-batenanalyse tolkdiensten in de zorg

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van de onderliggende stukken bij de kosten- en batenanalyse naar de inzet van tolk- en vertaaldiensten in de zorg.