Besluit Wob-verzoek over de gewichtenregeling met teldata

De minister van Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de controleopdracht m.b.t. de gewichtenregeling met teldata (1 oktober) 2012 tot en met 2015.