Besluit Wob-verzoek over de validatie van waarderingsmethoden van het Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachtverstrekking

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft aanvullende informatie, waaronder correspondentie, over de opdracht tot validatie van de waarderingsmethode van het Rijksvastgoedbedrijf.