Besluit Wob-verzoek over een besluit in het kader van de CITES-basisverordening

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over een besluit in het kader van de CITES-basisverordening.