Besluit Wob-verzoek over een rapport door of namens de Nederlandse ambassade in Myanmar

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over een rapport door of namens de Nederlandse ambassade in Myanmar.