Besluit Wob-verzoek over governanceonderzoeken

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 29 maart 2018  een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een besluit op het verzoek om het overzicht van alle verrichte governanceonderzoeken en de schriftelijke rapportages van deze onderzoeken te openbaren.