Besluit Wob-verzoek over Stichting Panopticon en de koepelgevangenis in Haarlem

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van alle interne en externe correspondentie met leden van de Stichting Panopticon en andere partijen, waaronder de gemeente Haarlem en burgers, over de verkoop van de 'De Koepel', een voormalige gevangenis in Haarlem.