Maatregelen tegen beïnvloeding via geldstromen uit onvrije landen

Het kabinet onderzoekt hoe kan worden voorkomen dat vanuit het buitenland bij Nederlandse maatschappelijke organisaties (waaronder religieuze en levensbeschouwelijke), onwenselijke invloed wordt gekocht. Het kabinet wil dat duidelijker wordt waar het geld vandaan komt. Geldstromen vanuit onvrije landen, waarbij misbruik wordt gemaakt van onze vrijheden, moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Dit staat in een brief van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De brief verkent de mogelijkheden voor wetgeving die in het regeerakkoord is aangekondigd.

Eén van de mogelijkheden waaraan het kabinet denkt is om deze organisaties te verplichten inzicht te geven in ontvangen donaties. Dit hoeft in beginsel alleen te gelden voor grotere donaties waarmee invloed kan worden gekocht. Een andere uitwerking zou kunnen zijn stichtingen te verplichten hun balans en de staat van baten en lasten, met daarin ontvangen donaties, inzichtelijk te maken. Beter inzicht kan de informatiepositie van opsporingsdiensten en toezichthouders versterken waardoor zij beter in staat zijn misbruik te bestrijden. Minister Dekker spreekt de komende periode met experts en betrokkenen om de opties nader uit te werken. 'Met een doeltreffende en praktisch toepasbare regeling kunnen we de herkomst van het geld snel in kaart brengen,' aldus de minister. Het streven is rond de zomer van 2018 met een conceptwetsvoorstel te komen.

Het kabinet onderzoekt ook de mogelijkheden voor een wettelijke beperking van geldstromen uit onvrije landen. Minister Koolmees leidt deze verkenning in nauwe samenwerking met andere departementen, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid. De departementen zoeken naar maatregelen die juridisch stand houden en in de praktijk ook te handhaven zijn. Het kabinet informeert de Tweede Kamer hier verder over in de tweede helft van dit jaar.