Ontwerpstatuten voor de op te richten Intravacc BV.