Persconferentie na ministerraad 29 maart 2018

RUTTE

Allereest kwam ik vanmorgen terug uit New York. Ik was daar met Stef Blok vanwege het Nederlandse voorzitterschap deze maand maart van de Veiligheidsraad. We zijn uiteraard dit hele jaar lid daarvan en deze maand waren we voorzitter. En een goede discussie gehad over het moderniseren van vredesmissies. Plan is nu om die discussie voort te zetten, hopelijk leidend tot een voorzitterschapsstatement in april, een high level bijeenkomst rondom de Algemene Vergadering in september op uitnodiging van de secretaris-generaal. En dan met Ivoorkust, waar we intensief mee samenwerken met president Ouattara van Ivoorkust proberen we in december, als zij voorzitter zijn van de raad, ook tot een resolutie te komen over de modernisering van vredesmissies. Met het doel dat die een duidelijker mandaat krijgen, dat de training en equipment verbetert, zeker ook van de troepen uit Afrika. Dat uiteindelijk de impact van die missies verbetert daardoor. En daarnaast het hele vraagstuk van rotatie, zoals we nu toch heel veel moeite hebben gehad steeds om de helikopters te vervangen, eerst door de Duitsers, nu door de Canadezen, heel goed nieuws overigens dat de Canadezen dat doen. Maar dat je in de toekomst veel meer een automatisme krijgt in het rotatieschema. Dus heel nuttig om die discussie op dit niveau nu ook echt te starten met ook de actieve betrokkenheid van heel veel landen, er waren tegen de 70 sprekers.

Dan is natuurlijk die veiligheid van onze militairen op missie is ook afhankelijk van de informatie van de inlichtingendiensten. Daartoe is uiteraard ook een wijziging van die wet op de inlichtingendiensten, de zogenaamde WIV, is hangende. De Kiesraad heeft vandaag bevestigd wat er al aan zat te komen, namelijk dat een krappe meerderheid heeft gestemd bij het referendum over de WIV, het raadplegend referendum, tegen die wet heeft gestemd. De wet vraagt ons nu, daar zijn we nu mee begonnen, om die uitslag goed te wegen. Daar zijn we dus mee begonnen als kabinet vandaag. Ik kan over die uitslag natuurlijk, die uitslag is er maar over die weging niet vooruit lopen. Dat gaat de komende weken plaatsvinden, zo snel mogelijk.

Dan over de aardgaswinning is vandaag een belangrijk besluit genomen. We hebben besloten om stapsgewijs over te gaan tot een volledige beëindiging van de gaswinning in Groningen. De winning van 12 miljard kuub die we eerder toe hebben besloten is een tussenstand. Eindstation is nul, waarbij we onvoorwaardelijk kiezen voor veiligheid voorop. We nemen nu al verschillende maatregelen om dat doel te bereiken, zoals de bouw van een stikstofinstallatie, de overschakeling van industriële grootverbruikers op andere vormen van energie. En ook zal de export naar het buitenland de komende jaren worden afgebouwd en zetten we in op een verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dit in een notendop. Eric Wiebes zal aansluitend aan deze persconferentie voor u beschikbaar zijn om uitvoerige toelichting te geven op de besluiten die vandaag zijn genomen.

Tot zover. Ik ga even mijn telefoon op trillen zetten, misschien helpt dat.