Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdende intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied Oldekerk 2018 en wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 maart 2018, nr. WJZ/18053054, houdende intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied Oldekerk 2018 en wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017.