Kamerbrief over de positie bestuur Onderwijscoöperatie

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen rond de implementatie van de Wet beroep leraar, en de uitvoering van de motie Van Meenen en Rog met betrekking tot de Onderwijscoöperatie.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.