Toespraak van minister van Infrastructuur bij afronding A2 project en symbolische opening van de Groene Loper

‘U allen mag ontzettend trots zijn op wat hier bereikt is. Mij past bescheidenheid als ik zie wat bouwers, bewoners en bestuurders voor elkaar hebben gekregen. Ik denk onder andere aan de duizenden werknemers die hebben bijgedragen aan het succes van deze tunnel.
Voor die inzet, en voor dit resultaat, maak ik een diepe buiging.’ Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen in het bijzijn van de Koning en de bouwers, bewoners en bestuurders op een feestelijke bijeenkomst in Maastricht. De bijeenkomst markeert de symbolische opening van de Groene loper, het gebied boven de tunnel alwaar woningen, winkels , wandel- en fietspaden en groen wordt aangelegd. De tunnel was al eerder officieel geopend. Het verkeerssysteem rondom en boven de tunnel met op- en afritten is nu ook afgerond.  

Majesteit, burgemeester, wethouders, dames en heren,

Ik heb net een comfortabele reis achter de rug van de ene Maasstad naar de andere.
Ofwel van mijn woonplaats Rotterdam naar Maastricht.
Met één kanttekening: door uw stad stroomt natuurlijk de enige échte Maas.
Ik voel mij vereerd hier tezamen te zijn met u Majesteit, en alle bouwers, bewoners en bestuurders in Trefcentrum Wittevrouwenveld.
Ik denk dat Manus, symbool van deze wijk, vast ‘iets’ gevonden had over deze bijeenkomst.
U heeft zijn beeld wellicht onderuitgezakt bij de ingang gezien

Ik vind het heel mooi en passend dat we juist hier de afronding van het iconische bouwproject A2 vieren.
En meteen de Groene Loper symbolisch in gebruik nemen.
In dit buurtcentrum zijn de afgelopen jaren tijdens de vele informatiebijeenkomsten over dit project veel emoties gedeeld.  
Want zo’n mega bouwproject naast je huis, dat weten vooral de bewoners hier aanwezig, dat is zacht uitgedrukt geen pretje.
Ik realiseer me dat heel goed.

Dus kan ik mij ook de teleurstellingen, frustraties en verdriet voorstellen die in deze zaal vast zijn geuit.
Ik heb ook gehoord en gelezen dat veel van deze emoties inmiddels zijn vervangen door vreugde over het uiteindelijke resultaat.

Ik wil daar vandaag graag een nieuwe emotie aan toevoegen: trots!
U allen mag namelijk ontzettend trots zijn op wat hier bereikt is.
Mij past bescheidenheid als ik zie wat bouwers, bewoners en bestuurders voor elkaar hebben gekregen.
Ik denk onder andere aan de duizenden werknemers die hebben bijgedragen aan het succes van deze tunnel.
Voor die inzet, en voor dit resultaat, maak ik een diepe buiging.

Om te beginnen: de tunnel.
Dat was echt ondergronds bouwen op hoog niveau.
Een bouwtechnisch huzarenstukje van 2.3 kilometer lengte.
En verkeerstechnisch óók.
In het hart van de stad een tunnel aanleggen zonder dat het verkeer volledig vastloopt.
Dat is geen sinecure.


De innovatieve dubbellaags tunnel toont de magie van techniek.
De tunnel was trouwens al een ‘media-ster’ lang voordat deze officieel open ging.
In 2012 werden er namelijk in de tunnel opnames gemaakt voor de succesvolle televisieserie Flikken Maastricht.

De ingebruikname vier jaar later in 2016 tijdens de Nacht van de vier buizen was met recht een mijlpaal.
Vanaf dat moment kon het doorgaande verkeer op de A2 in 3 minuten in plaats van 30 minuten langs Maastricht rijden.
Zonder verkeerslichten op weg naar het zuiden, naar de zon.
Een internationale verbindingsweg waardig.
Dat laat trouwens onverlet dat een bezoek aan de stad Maastricht meer dan de moeite waard is.

Het ingenieuze verkeerssysteem met af- en opritten en knooppunten moest na de ingebruikname van de tunnel nog  afgerond worden.
Evenals het letterlijk wegfrezen van de oude Rijksweg, de N2.  
Dat alles is nu klaar!
Dit project gaat echter om zoveel meer dan de aanleg van een tunnel.
Het gaat ook om minder uitlaatgassen.
80% van het verkeer rijdt nu in de tunnel.
Dat zijn elke dag bijna 60.000 auto en vrachtwagens die niet dwars maar onder Maastricht doorrijden.
Deze tunnel gaat óók om meer verkeersveiligheid.
Zeker voor kwetsbare groepen als voetgangers en fietsers.

Bovendien is met de aanleg een leefbaarder en mooiere stad ontstaan.
Een stad die ‘geheeld’ is, weer één is.
Waar een zwart lint van asfalt is vervangen is door een groene loper.
Die wijken en bewoners weer letterlijk verbindt.
Bovenop de tunnel is een nieuw mooi stuk stad aangelegd.
Met groen, met fiets- en wandelpaden.
De komende jaren zal deze nieuwe openbare ruimte verder ingevuld worden.
Met woningen en winkels.
Vandaag vieren we de symbolische opening van deze Groene loper.

Dames en heren,
Dit project is exact wat ik voor ogen heb hoe we de komende jaren nieuwe infrastructuur moeten aanleggen.
Een betere bereikbaarheid realiseren in samenwerking met de regio.
En tegelijkertijd zorgen voor een mooiere omgeving en betere leefbaarheid voor al onze inwoners.
Vandaag vieren we juist dát.
En vieren we bovenal dat we deze mooie stad teruggeven aan de bewoners.
De bewoners die ondanks alle hinder en overlast bleven geloven in de kracht en pracht van dit project
Dat geloof kon je aflezen aan de vele bouwgluurders die dagelijks door de hekken naar de bouwactiviteiten gluurden.
Of de tienduizenden bezoekers aan de open tunneldagen.
Of de vele deelnemers aan evenementen zoals hardloopwedstrijden.
Dat al die jaren dat draagvlak is gebleven, is een topprestatie van de bouwers van Avenue 2, de lokale bestuurders en onze mensen van Rijkswaterstaat.
Natuurlijk waren er ook tegenslagen.
Een project als dit is als het leven zelf, met pieken en dalen.
Echter, door onderling begrip te tonen en te blijven luisteren hebben de bouwers en verschillende overheden ook de lastige hobbels getrotseerd.

Maar uiteraard is de positieve rol van de bewoners net zo belangrijk geweest.
Over hen, over u in de zaal, zijn mooie verhalen opgetekend.
Waarbij de rode draad vaak is dat ze dan wel jaren naast een bouwput woonden, maar wel eerste rang zaten.
Iemand die zeker eerste rang zat, was pastoor Jeukens van Onze Lieve Vrouwe Kerk van Lourdes.
Hier om de hoek.
Als het goed is, zit hij hier in de zaal

Meneer Pastoor,

Fijn dat u hier aanwezig bent ondanks de drukte in deze ‘goede week’ met vandaag ‘witte donderdag’ en over twee dagen ‘stille zaterdag’
Veel bouwers en bewoners hebben uw positieve betrokkenheid bij dit project zeer gewaardeerd.
Denk aan Uw inzegening van de heilige Barbara, beschermheilige van de tunnelbouwers,
of de wijze waarop u binnen en buiten uw kerk ‘souvenirs’ van de bouw tentoonstelt, zoals de damwand die inmiddels dienst doet als bloembak en de kruiwagen met de laatste schep tunnelgrond en nog veel meer.


Ook mooi vind ik dat de aannemer regelmatig met u overlegde over uw agenda met begrafenissen, doopgelegenheden en trouwerijen.
Zodat het heien of andere geluidsoverlast op de bouwplaats op die momenten werd stilgelegd.
Dat noem ik nog eens ‘maatwerk’.

Dames en heren,
Met dit project straalt de ster van Maastricht nog helderder.
De droom van vele Maastrichtenaren voor een bereikbaarder, veiliger en leefbaarder Maastricht is werkelijkheid geworden.

Ik wil dan ook alle bouwers, bestuurders en bewoners nogmaals hartelijk feliciteren met de afronding van dit historische project.
Dank U wel!