Wob-verzoek fysieke (over)belasting bij Tata Steel (v.h. Hoogovens) Velsen-Noord vanaf 1984

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle beschikbare informatie met betrekking tot fysieke (over)belasting bij Tata Steel (v.h. Hoogovens) te Velsen-Noord over de periode vanaf 1984. Er zijn geen documenten aangetroffen.