Digitaal Platteland - White paper over digitale ontsluiting van het Nederlandse platteland

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft op basis van een subsidie van EZK onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in het buitengebied. Zij geeft aan dat het een uitdaging is om iedereen over snel internet te laten beschikken en dat de Rijksoverheid een sterkere rol zou moeten overwegen. Dit rapport is gebruikt bij de vormgeving van het actieplan digitale connectiviteit.