Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze monitoringsrapportage bevat een prognose van de fosfaat- en stikstofexcretie in 2018 naar de stand op 1 april 2018.