Rapportage 2017 - Internationale Mensenrechtenprocedures

Jaarrapportage van 2017 over de internationale klachtprocedures waarin Nederland betrokken is op grond van mensenrechtenverdragen. Deze publicatie bevat samenvattingen van alle uitspraken en beslissingen uit het verslagjaar in zaken waarbij Nederland
betrokken is geweest, ongeacht de instantie waarvoor werd geprocedeerd.