Rechtmatige Zorg

Het kabinet wil dat patiënten en cliënten er op kunnen vertrouwen dat zij de juiste en
kwalitatief goede zorg ontvangen en dat zorgaanbieders de verleende zorg correct declareren.