Review on risk assessment transit and co-use of offshore wind farms in Dutch coastal water

Aanvullend onderzoek door Arcadis in opdracht van het ministerie van EZK. Het betreft onderzoek naar windparken over: de doorvaart door schepen tot 24 meter inclusief vissen met een hengel; en medegebruik in de vorm van getijde-energie en aquacultuur of vormen van passieve visserij.

op het in de voorbereiding van de openstelling uitgevoerde onderzoek.