Thuis in het Verpleeghuis

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft waarop bewoners mogen rekenen als zij
verhuizen naar een verpleeghuis.