Wel digitaal, nog niet duurzaam

Rapport van de Erfgoedinspectie over digitaal informatiebeheer bij ministeries.