Toelichting ABF-rapport

De bijlage bevat een compleet overzicht van opmerkingen ten aanzien van de geleverde informatie per provincie en de wijze van verwerking van deze informatie.