Beantwoording Kamervragen over het objectieve verdeelmodel Wmo en Jeugd in relatie tot doelmatig medicijngebruik

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Dik-Faber en Van der Graaf (beiden ChristenUnie) over het objectieve verdeelmodel Wmo en Jeugd in relatie tot doelmatig medicijngebruik.