Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 17 en 18 april, Sofia, Bulgarije

Minister Koolmees (SZW) biedt de Tweede Kamer de Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBC aan, waarbij hij de Kamer tevens informeert over de voortgang van de onderhandelingen inzake de herziening van de Detacheringsrichtlijn, de onderhandelingen over de herziening van de Coördinatie verordening Sociale Zekerheid en de onderhandelingen over het richtlijnvoorstel Evenwicht tussen Werk en Privéleven.

Bovengenoemde stukken zijn tevens naar de Eerste Kamer gestuurd.