Kamerbrief beantwoording feitelijke vragen beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst

Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordt in deze brief de feitelijke vragen over de beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst.