Kamerbrief bij afschrift brief aan gemeenten over Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken

Minister Ollongren ( BZK) zendt aan de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over de regeling voor Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken.