Kamerbrief over het ontwerpbesluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit besluit Verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.