Kamerbrief over uitstel beantwoording schriftelijke vragen aanmeldbeleid Den Bosch

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) verzoekt de Tweede Kamer om uitstel voor de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Kamerleden Nijkerken-de Haan en Rudmer-Heerema en de Kamerleden Rog en Peters. De vragen hebben onder andere betrekking op het aanmeldbeleid in Den Bosch.