Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over beloningsregels en herzien prudentieel kader voor beleggingsondernemingen

Minister Hoekstra van Financiën laat de Tweede Kamer weten dat de beantwoording op Kamervragen over beloningsregels voor beleggingsonernemingen en over het Fiche bij het voorstel voor een herzien prudentieel kader voor beleggingsondernemingen nadere afstemming vergt.