Aanbiedingsbrief bij de reactie op het definitief BIT-advies

Minister Wiebes (EZK) stuurt de antwoorden op de vragen van de vaste commissie Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer. De vragen gaan over de reactie op het definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+.