Aanbiedingsbrief met rapport 'CEEK – ingrediënten voor duurzaam beleid'

Minister Wiebes (EZK) biedt de Kamer een brief aan met het concept- en eindrapport 'CEEK – ingrediënten voor duurzaam beleid', op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.