Antwoord op Kamervraag over toezicht Europese Commissie op patenttrollen

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt een vraag van het Kamerlid Paternotte (D66) over het toezicht door de Europese Commissie op zogeheten patenttrollen. Patenttrollen zijn partijen die de octrooien die zij bezitten alleen gebruiken om licentievergoedingen af te dwingen.