Besluit op Wob-verzoek om diertelgegevens

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 4 april 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om gegevens over aantallen dieren op een bepaald adres over de periode 2010-2017.