Bijlage bij Kamerbrief over verlenging subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw

Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met subsidie voor duurzame innovatieve scheepsbouw.