Kamerbrief met Kabinetsreactie advies CAVV

Minister Blok van Buitenlandse Zaken stuurt de Kamer de Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen.