Kamerbrief met verslag Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad van 19 maart 2018. Ook gaat zij in op haar toezegging over aanpassing van de Nationale Strategie in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening voor groenten en fruit. Tot slot meldt de minister hoe invulling is gegeven aan de motie van het Kamerlid Bisschop (SGP) over levering van gegevens voor teeltonderzoeken.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.