Kamerbrief over stand van zaken Toegankelijkheidsakte

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen over de Toegankelijkheidsakte (volledige titel: Europese richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten). Doel van deze richtlijn is de toegankelijkheid tot bepaalde producten en diensten voor mensen met een beperking te verbeteren.