Kamerbrief over voorhang invoering maximumtarieven Gecombineerde Leefstijl Interventie

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanwijzing te geven voor de invoering van nieuwe prestaties en maximumtarieven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.