Meerjarige V&V-kosten (MVV) als alternatief voor het VGG-criterium in het risicovereveningsmodel voor de somatische zorg

Onderzoek naar de ontwikkeling van een criterium voor de risicoverevening gebaseerd op meerjarige V&V-kosten. V&V staat voor extramurale verpleging en persoonlijke verzorging.