Staatssecretaris Knops rond met de Wereldbank over Trustfund voor Sint Maarten

Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer een nadere toelichting gegeven op de afspraken met de Wereldbank rondom het beheer van het Trustfund voor de wederopbouw van Sint Maarten. Dit is een vervolg op de Kamerbrief die 28 maart jl. aan de Kamer werd gestuurd.

De afspraken met de Wereldbank zijn bijzonder. De Wereldbank is namelijk gewend met meerdere donoren te werken voor één Trustfund. Hiervoor ontwikkelde men in 2015 een kostendekkend vergoedingenraamwerk. In dit geval is Nederland de enige donor en heeft daarom aangedrongen op nieuwe prijsafspraken, passend bij één donor. De onderhandelingen hierover hebben er toe geleid dat de bank een nieuw Single Donor Cost Recovery Framework heeft ontwikkeld. Naar verwachting levert dit een besparing op van 4,5 miljoen euro.
 
De staatssecretaris stelt de heer Frans Weekers aan als Nederlandse Speciaal Vertegenwoordiger Wederopbouw Sint Maarten. Zijn voornaamste taak is het vertegenwoordigen van Nederland in de stuurgroep van het Trustfund. Daarnaast verstrekt de staatssecretaris hem het mandaat bestuurlijk overleg te voeren over de wederopbouw met de regering van Sint-Maarten en de Wereldbank.